Liikenneturvallisuutta Rivieralla

Liikenneturvallisuutta Rivieralla

Liikenne Rivieralla tuntuu monista suomalaisista villiltä. Viranomaiset ovat kuitenkin viime aikoina alkaneet kiinnittää erityistä huomiota liikennerikkomuksiin. Ylinopeutta valvovat kamerat, puhalluttavat poliisit ja väärinpysäköidyn auton hinaus ovat tavallisia yllätyksiä turistillekin.

Liikennerikkomusten sanktiona on erityisesti ranskalaiseen ajokorttiin liittyvien pisteiden menetys. Vaikka Ranskassa ulkomaalainen saa ajaa oman maansa ajokortilla, muut sanktiot pisteiden menetystä lukuun ottamatta ovat samat – sakko on maksettava ja ajokortin voi menettää.

Nopeusrajoitukset
Moottoritiet: Var: max. 130 km/h, sateella 110 km/h. Alpes-Maritimes: 110 km/h, sateella 100 km/h
Nelikaistaiset moottoriväylät kaupunkialueilla: max. 110 km/h, sateella 100 km/h.
Muilla teillä kaupunkialueiden ulkopuolella: max. 90 km/h, sateella 80 km/h.
Kaupunkialueilla: max. 50 km/h, ”Zone 30”-alueilla 30 km/h.
Missä tahansa, jos näkyvyys on alle 50 m (sumun, sateen, savun tms. takia): max. 50 km/h

Ylinopeussanktiot
Ylinoupeudesta voi saada sakkoja 45 – 135 € ylinopeuden suuruudesta ja nopeusrajoituksesta riippuen. Mikäli ajaa yli 50 km/h ylinopeutta, voi sakko olla jopa 1500 €. Lisäksi ranskalaisen ajokortin omistaja menettää pisteitään. Huomattavista ylinopeuksista rangaistaan myös ajokortin menetyksellä. Jos sakon maksaa alle 15 päivässä sen saamisesta, on summa pienempi kuin jos maksun kanssa viivyttelee.

Pysäköinti
Pysäköintivirhemaksut ovat tavallisimpia pikkuharmeja Ranskassakin. Parkkisakon suuruus riippuu virheen vakavuudesta – maksamaton parkkimaksu on kevyt rike, kiellettyyn paikkaan tai invalidipaikalle pysäköiminen on vakavampi rike, ja pysäköiminen niin, että estää muun liikenteen kulun on varsin vakava rike. Viime aikoina isompiin kaupunkeihin on myös tullut kameroita, jotka sakottavat automaattisesti tuplaparkkeeraamisesta. Sakon määrä vaihtelee 11 – 375 €:n välillä. Sakon euromäärään vaikuttaa myös se, kuinka pian sakon maksaa – alle kahdessa viikossa maksettaessa sakko on pienempi kuin alle 45 päivässä, ja jos vetkuttelee pidempään, nousee sakko edelleen.

Monissa kaupungeissa, kuten esim. Nizzassa, on sopimus yksityisen yrittäjän kanssa siitä, että väärin pysäköidyt autot hinataan säilytysasemalle. Esim. Nizzan säilytysasema löytyy osoitteesta:
Fourrière de Nice
31, rue Fontaine de la Ville
puh: +33 4 93 89 18 08.
Soitettaessa kannattaa kysyä autoa merkin ja rekisterinumeron perusteella.

Kullakin kaupungilla on oma väärin pysäköityjen autojen säilytyspaikkansa, jonka osoitteita voi tiedustella paikalliselta poliisilta termillä ”fourrière des vehicules mal garées”.

Alkoholi ja ajaminen
Promilleraja on Ranskassa 0,5 (paikallisesti ilmoitettuna 0,5 g/l = 0,05 % = 0,5 promillea). Jos veren alkoholipitoisuus ylittää tämän rajan, saa sakkoja. Jos alkoholipitoisuus ylittää 0,8 g/l, sanktiot voivat olla huomattavat.

Turvavyön käyttö
Turvavyön käyttö on pakollista sekä etu- että takapenkillä. Turvavyötön yli 13-vuotias maksaa sakkonsa itse. Kuljettaja on vastuussa alle 13-vuotiaiden kiinnittämisestä. Alle 10-vuotiaden tulee matkustaa istuimessa, joka on sopeutettu matkustajan painon ja pituuden mukaisesti.

Matkapuhelin
Matkapuhelimen käyttö ilman hands-free -laitetta (tai bluetooth-yhteyttä) on rangaistavaa sakolla. Myös korvakuulokkeiden käytöstä autolla/skootterilla ajettaessa sakotetaan.

Etäisyys edellä ajavaan autoon
Periaate on, että etäisyys edellä ajavaan tulee olla vähintään 2 sekuntia. Säännön noudattamatta jättäminen voi tuoda sakot. Tätä on toki välillä mahdotonta noudattaa ja sitä kovin vähän valvotaan…

Auton katsastus
Ranskassa henkilöauto on katsastettava ennen kuin se täyttää 4 vuotta ja sen jälkeen aina 2 vuoden välein. Jos myy yli 4 vuotta vanhan auton, on sen oltava katsastettu alle 6 kk ennen kaupantekoa.

Hätätilanne
Onnettomuuspaikan jättäminen varmistamatta, että apua on tulossa, on rangaistava teko. Jos on itse osallisena onnettomuuteen ja karkaa paikalta, voi myös saada huomattavan sanktion.

Hätätilanteessa puhelinnumerot avun hälyttämiseksi:
• ambulanssi (“samu”) 15
• poliisi 17
• palkokunta 18
• yleinen hätäkeskus 112

Automaattiset tutkat
Nopeudenvalvontatutkista varoitetaan joskus ilmoitustauluilla. Tutka ottaa automaattisesti kuvan ylinopeutta ajavasta ajoneuvosta, tavallisesti takaa päin, jolloin myös moottoripyörien ylinopeudet saadaan sakotetuiksi. Sakkolappu lähetetään ajoneuvon omistajalle rekisterikilven perusteella ja sakon suuruus riippuu ylinopeuden määrästä. Alpes Maritimes -alueella olevien tutkien sijainnit löytyvät täältä.

varoitustaulu tutka